Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Vài điều luận về quyết tâm của ông Trọng


Bùi Quang Vơm
Tôi và rất nhiều bạn bè của tôi, người thân của tôi ủng hộ ông, có một chút cảm ơn ông, nhưng thú thật, không tin vào thực tâm của ông.
Bauxite Việt Nam
Nhiu người nói ông Trng, Tng Bí thư đng cm quyn hin nay, là người có nhiu bnh. Li cũng nhiu người t ra thông cm, ông Trng, đã 74 tui, đã thuc din xưa nay hiếm, nên bnh là đương nhiên, ch có gì khó hiu và cũng chng nên trách c ông ta làm gì”.
Không, tôi không trách gì, và nhiu người Vit Nam chc cũng không n trách oán gì ông. Nhng điu ông đang làm, t mt góc nhìn nào đó, còn có th nói là ông đang làm mt cách tich cc và đang có hiu qu. Ít nht thì t trước ti gi, chưa có mt nhân vt nào trong hàng ngũ lãnh đo cng sn làm được như vy. Người ta đng hành, ng h ông, dù chưa hn do ngưỡng m ông mà ch đơn thun là căm thù cái lũ ăn p đn mt. Ch vì người t hi, cái lũ đn mt y đâu mà ra. Bn y nếu biến đi, thì bn sp đến là bn nào?
Người ta, trong đó có tôi, ch tiếc là cái công vic ông đang làm không phi được thúc đy bi mt đng cơ chính đáng, mt đng cơ thc cht, tc là ông thc tâm mun chng tham nhũng vì dân, vì nước.
Ông gi công cuc chng tham nhũng ca ông là vic dit chut, nhưng “đánh chut thế nào đ không v bình, nghĩa là ông không dit chut vì tài sn quc gia, vì li ích người lao đng, vì dân vì nước, mà là gi cho cái bình ca ông không v. Bình ca ông s v, nếu nó cha quá nhiu chut và nếu không phi ông là người dit chut, thì dân cũng s ni lên dit chut, và cái bình ca ông s b v theo. Nói cho rõ ra, là ông dit chut tham nhũng là đ bo v đng ca ông, bo v cái chế đ mà đng ca ông cm quyn mà ông đang là người trên cùng. Thế có nghĩa là ông dit tham nhũng là vì ông.
Và nó ch cn không v trong thi gian ông ti v.