Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Chùm thơ cuối năm.Thanh Sơn
1.                      VỢ NGÀI TỔNG BÍ KHUYÊN CHỒNG!
Thế là ông đánh lừa tôi
Tuyển tập (1) tưởng đã đốt rồi, hóa chưa!
Thế giới cũng bị “tà lưa”
Các ông bừng tỉnh- dẫu vừa tỉnh thôi?
Tuyển tập giấu dưới ghế ngồi?
Ô Ba Ma cũng tinh đời lắm thay!
Mời sang thăm- hủy thẳng tay!
– “Không thèm vớt xác lũ này nữa đâu?”!
Đêm, ông bứt tóc, vò đầu
Tìm phương cứu  sống lâu muôn đời?
 có khác gì ‘của’ tôi

Già khú đế- ‘nước cạn’ rồi còn đâu?
Vẫn ham hố thuở ban đầu…(2)
Tôi nghe dân chúng chửi nhầu hai tai:
– “ Phải chôn ngay lũ “thiên tài”!
Không cho chúng cưỡi lên vai…”
Tội tình!
Tụng ca: Tài giỏi, Anh minh…
Càng tụng thì đất nước mình càng suy!
Ông hãy giải tán  đi!
Noi gương ông gỉ ông gì bên Tây?(3)
Xứ mạng lịch sử trao tay!
Ông không tỉnh mộng, có ngày…
Ông ơi…(4)
Ngày 7/2/2016
Thanh Sơn

1.                      Tuyển tập Mác- Lê Nin
2.                      Ngày 2/9/1945.
3.                      Gorbache, Tổng Bí thư, đã tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1991
4.                      Tổng thống độc tài Libya Gaddafi đã bị Nhân dân giết chết!  

2. KHÓC NGÀI TỂ TƯỚNG!
Thế là ông ngã ngựa rồi!
Mười năm cưỡi cổ dân tôi còn gì?
Quyền cao chức trọng cực kỳ
Hô mây, hoán vũ ai bì được ông?
Một giải chữ S- non sông
Dòng họ Nguyễn đã nuốt không gì từ!
Ông mà trúng Tổng Bí thư
Trở thành Tổng thống… bỏ xừ Nước Nam!
Toàn Dân sẽ thành Dân oan!
Nhà tù rồi sẽ xây tràn cung mây…
Để ông hoán gió, hô mây:
– “Nhân quyền- mặc mẹ chúng mày, đừng mơ!”
Rồi ông thỏa sức vét vơ
Đỉnh cao quyền lực, bây giờ thảm thay!
“Trời còn để có hôm nay”(1)
Cụ Rùa ‘thăng’ đã có ngay ‘Cụ’ Rùa!
Tiễn ông về với xa xưa
Bao nhiêu uất hận ‘Cụ’ vừa trút xong!
Tiễn ông về với Cha, Ông
Cái ngày ấy chắc cũng không xa gì…?
Thôi thì kẻ ở, người đi
Thuyền đã gối bến nói gì ông ơi?
Tuổi già giọt lệ sương rơi
Sông Tiền Đường giãi khúc nhôi đoạn trường…(1)
Ngày 7/2/2016
Thanh Sơn
1-2. Trích Thơ Kiều của cụ Nguyễn Du
“Triều đâu nổi tiếng đùng đùng
 Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường”,
Thúy Kiều đã gieo thân trên dòng ông này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét