Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

PHIÊN TÒA XỬ BASAM: HÌNH ẢNH NGƯỜI DÂN " HƯỞNG ỨNG " PHIÊN TÒA CỦA MỘT ĐẢNG ĐIẾC VÀ MÙ !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét