Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Bản Lên Tiếng của Hội Giáo chức Chu Văn An về Quy chế công tác sinh viên vừa được ban hành.Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quy chế công tác sinh viên đại học chính quy thay thế cho Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 có nội dung cấm sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 23/5/2016.
Là những người quan tâm tới công tác giáo dục, chúng tôi có những nhận xét sau:
1. Chức năng của các Trường Đại học là công tác giáo dục nhằm đào tạo ra những con người nhân bản, toàn diện có trình độ kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo, góp phần xây dựng đất nước cường thịnh.
2. Việc theo dõi và xử phạt những hành vi đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet không phải là chức năng của ngành giáo dục. Việc theo dõi và xử phạt những vi phạm này là chức năng của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
3. Chất lượng giáo dục ngày một xuống cấp, sinh viên ra trường không có việc làm là thách thức lớn hiện nay mà ngành giáo dục cần quan tâm. Việc xây dựng một đội ngũ giáo chức có tâm huyết và có năng lực là vấn đề bức thiết nhất mà Bộ GD&ĐT cần phải đặt trọng tâm.

4. Đạo đức trong nhà trường cũng là một thực trạng đáng báo động. Chuyện bạo lực học đường giữa thầy cô và học trò, cũng như giữa học trò với nhau là những hình ảnh đáng xấu hổ cho một đất nước vẫn hãnh diện là hiếu học và hiếu hòa.
Để từng bước chấn hưng nền giáo dục tụt hậu về trình độ và đạo đức, đào tạo thế hệ kế thừa có năng lực kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo. Hội Giáo chức Chu Văn An cổ súy cho sự tự do học thuật trong nhà trường, bãi bỏ những áp lực phản giáo dục, tạo sự tranh đua lành mạnh trong hàng ngũ giáo chức cũng như sinh viên. Mục tiêu nhằm từng bước xây dựng một môi trường giáo dục bình đẳng giữa các loại hình trường công và trường tư, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện tài đức để gánh vác trách nhiệm đối với đất nước.
Ngày 18/4/2016
Hội Giáo chức Chu Văn An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét