Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

ẢNH CHẾ VÀ ẢNH TRÊN MẠNG

1. ẢNH CHẾ : Cuộc đấu tố Phan Anh


 2. Nhại thơ


 3. Ảnh Tàu công bố năm 1989 : Đây là nguyên nhân đảng ta phải cắt đất, cắt biển cho bạn vàng 4 tốt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét