Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

THƠ TRẦN THỊ LAMTÂM SỰ ĐẦU TIÊN CÙNG CHÁU NỘI 8 NGÀY TUỔI


Cháu phải gánh "nợ nần ông cha để lại"*
Bởi lũ mượn danh Nhân Dân vay mượn - trộm cắp, tiêu xài.
Cháu sẽ phải đòi lại Hoàng &Trường Sa.

Vì lũ "16 chữ vàng" hôm nay dâng hiến.
Cháu sẽ phải đòi Quyền Làm Người"
Vì hôm nay chúng độc tài
Mà ông, cha khoanh tay, rũ áo.
*
Lẽ nào cháu cũng "sinh Nhầm Thế Kỷ"?
Lẽ nào cháu cũng chọn nhầm Quốc Gia?
3 Am ngày 28-6-2016.
* Thơ của Trần Thị Lam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét