Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

VN còn hay đã mất...!?

Hãy nhìn và nói thử coi,
Việt Nam thành phố hỏi đời còn chi ?
Lịch sử vận có hùng-bi,
Ngàn năm dựng nước vận thì ra sao ?
Ngửa cổ mà hỏi trời cao,
Việt nam một nước lẽ nào tiêu tan ?
Dẫu rằng khăn khó gian nan,
Hồng Bàng Lạc Việt...ngàn năm đâu rồi ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét