Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

TÔI YÊU CẦU TRUY TỐ FORMOSA!Nguyễn Hữu Thao.
 
Từ nỗi lòng với những thằng bạn chăn trâu
Đã bỏ mạng trong những cánh rừng thốt nốt
Đã hy sinh trên quả "đồi xay thịt"
Vùng Vị Xuyên, Hà Giang, Cao Bằng...
Với các con tôi thơ ngây, mẹ tôi già tuổi lưng còng
Với hàng triệu ngư dân đang sống trong thảm hoạ
Với nhân dân tôi hôm nay đang đày đoạ
Tôi yêu cầu truy tố Formosa!

Tôi không khoan hồng cho lũ gian tà
Đã cam tâm lừa Việt Nam, đầu độc biển
Chúng khốn nạn dã man, rắp tâm diệt chủng
Âm mưu sâu xa là ngăn không cho dân ta ra biển nữa rồi!
Tôi không khoan hồng, mà đau xót, ô nhục rối bời
Khi nghe năm trăm triệu đô chúng mua xong cái lỗi
Cộng cả trong đó là những đồng tiền "sám hối"
Và ném theo bao sự khinh miệt chê cười.
Sẽ sống ra sao ngư dân và đồng bào của tôi
Khi kim loại nặng vẫn nằm sâu đáy biển
Chúng nhận lỗi, còn tội kia không nhận
Thảm hoạ môi trường mấy chục năm nghiêm trọng ai ơi?
Nên tôi yêu cầu phải khởi tố điều tra ngay
Cả những người Việt tay nhúng chàm tội lỗi
Cái bọn ngày trước rước Formosa vào gây nên tội lỗi
Và bọn đồng loã dung túng bao che cho chúng nó bây giờ?
01/07/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét