Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Bản Lên Tiếng Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2016 (song ngữ Việt - Anh)Ngày 10 tháng 12 năm 2016, thế gii đánh du 68 năm ngày công b Bn Tuyên Ngôn Ph Quát v Nhân Quyn, đnh ra mt khuôn mu chung v quyn con người mà mi quc gia và mi dân tc đu phi tôn trng. Là mt nước thành viên ca Hi Đng Nhân Quyn Liên Hip Quc, Vit Nam chng nhng không tôn trng các quyn con người được quy đnh trong Bn Tuyên Ngôn Ph Quát v Nhân Quyn, mà còn tăng cường đàn áp nhân quyn trong thi gian gn đây khiến tình hình tr nên ti t hơn bao gi hết:

- Bt b và giam cm tùy tin không ngng gia tăng, đin hình là các trường hp lut sư Nguyn Văn Đài, cô Lê Th Thu Hà, dân oan Cn Th Thêu, blogger Nguyn Ngc Như Quỳnh, bác sĩ H Hi, ông Lưu Văn Vnh, ông Nguyn Văn Đc Đ, Hoàng Văn Giang, v.v.

- Đi x ngày càng khc nghit và phi nhân bn đi vi các tù nhân lương tâm, như các trường hp H Đc Hòa, Trn Th Thúy, Đng Xuân Diu, Trn Huỳnh Duy Thc, Đinh Nguyên Kha, Nguyn Hoàng Quc Hùng, v.v.

- Áp dng chính sách qun chế mt cách tùy tin, nhm gii hn quyn t do đi li, quyn được tr li cuc sng bình thường ca các cu tù nhân lương tâm, khiến cho nhiu người lâm vào hoàn cnh khó khăn.


- Đàn áp tôn giáo ngày càng khc lit, qua hành đng phá hy chùa Liên Trì và Đan Vin Thiên An, Thánh Tht Tuy An - tnh Phú Yên ca Đo Cao Đài b nhà cm quyn csvn trit h, ngăn cn nhng hot đng tín ngưỡng và quyn đi li ca nhiu tu sĩ và tín đ Cao Đài, Hòa Ho, Tin Lành, Công Giáo, Pht Giáo, v.v.

- Khng b tinh thn, phá hoi tài sn, ngăn chn sinh hot, hc hành, thi c đi vi nhng người tranh đu cho nhân quyn, như các trường hp ca Mc sư Nguyn Trung Tôn, Linh mc Phan Văn Li, nhà thơ Trn Đc Thch, sinh viên Nguyn Văn Tráng, blogger Trương Minh Tam, v.v.

- K lut các nhà báo viết lên s tht, bày t chính kiến ca mình như các trường hp; Nhà báo Phùng Hiu, nhà báo Mai Phan Li, phóng viên Quang Thế, v.v.

Nhân k nim 68 năm ngày công b Tuyên Ngôn Ph Quát v Nhân Quyn, chúng tôi cc lc t cáo trước dư lun quc tế chính sách chà đp nhân quyn vô cùng khc lit hin nay ca nhà cm quyn Vit Nam. Chúng tôi khn thiết kêu gi Hi Đng Nhân Quyn Liên Hip Quc, các t chc nhân quyn quc tế, các nước dân ch trên thế gii hãy can thip và gây áp lc buc nhà cm quyn Vit Nam:

- Tr t do vô điu kin cho tt c các tù nhân lương tâm.

- Hy b chế đ qun chế trong các bn án đi vi các tù nhân lương tâm.

- Tr li quyn t do sinh hot và tài sn ca tt c các tôn giáo.

- Ngưng ngay các hành đng khng b đi vi các nhà tranh đu bo v nhân quyn.

- Tôn trng và thc thi các quyn căn bn ca quyn T do báo chí và t do ngôn lun, chm dt đàn áp, bt b, sách nhiu vi các nhà bào, các công dân thc hin quyn biu đat chính kiến mà được pháp lut bo h.

Người Vit Nam phi có quyn được sng, vi tt c các quyn con người được quy đnh trong bn Tuyên Ngôn Ph Quát v Nhân Quyn, ngay trên đt nước ca mình.

Ngày 10 tháng 12 năm 2016.


Đng ký tên


1. Din đàn xã hi dân s - Đi din: Tiến sĩ Nguyn Quang A 
2. Đng Vit Tân – Đi din Hoàng T Duy 
3. Giáo Hi Liên Hu Lutheran Viet Nam – Hoa Kỳ - Đi din: MS Nguyn Hoàng Hoa. 
4. Giáo Hi PGHH THUN TUÝ – Đi din: Lê Quang Hin và Lê Văn Sóc. 
5. Hi Ái hu Tù nhân Chính tr và Tôn giáo Vit Nam – Đi din: Nguyn Bc Truyn. 
6. Hi Anh Em Dân Ch - Đi din: Nguyn Trung Tôn. 
7. Hi bo v Quyn t do tôn giáo - Đi din: Bà Hà Th Vân. 
8. Hi Bu bí Tương thân - Đi din Nguyn Lê Hùng. 
9. Hi Cu Tù Nhân Lương Tâm Thanh Niên Công Giáo – Đi din Nguyn Văn Oai 
10. Hi Cu Tù Nhân Lương Tâm Vit Nam - Đi din: Bs Nguyn Đan Quế và Lm Phan Văn Li. 
11. Hi Dân Sinh Tương Ái - Đi din: Mc sư Phm Ngc Thch 
12. Hi h tr nn nhân bo hành – Đi din: Bác sĩ Đinh Đc Long 
13. Khi Nhơn sanh Cao Đài. Đi din: các Chánh Tr S Ha Phi, CTS Nguyn Kim Lân, CTS Nguyn Bch Phng. 
14. Khi T do Dân ch 8406 – Đi din: K sư Đ Nam Hi; nhà văn Nguyn Xuân Nghĩa. 
15. Mng Lưới Blogger Vit Nam – Đi din Phm Thanh Nghiên 
16. Nhóm Linh mc Nguyn Kim Đin - Đi din: Lm Nguyn Hu Gii và Lm Nguyn Văn Lý. 
17. Phong Trào Lao Đng Vit - Đi din: Đ Th Minh Hnh. 
18. Phong Trào Liên Đi Dân Oan – Đi din: Bà Trn Ngc Anh 
19. Sài Gòn Báo – Đi din: Linh mc Antôn Lê Ngc Thanh. 
20.Tui Tr-Lòng Nhân Ái – Đi din: Thái Văn Dung 
21.Vì Tương Lai – Đi din: Trn Minh Nht. 


Cá Nhân: 


1.                Bùi Hiền, nhà thơ, Canada.
2.                Bùi Tuấn Dương,  Quảng Khê-Đắk Glong-Đắk Nông.
3.                Chu Anh Tuấn, Vũng Tàu.
4.                Dương Sanh, cựu giáo chức, cư trú tại Vạn Ninh, Khánh Hòa.
5.                Hoàng Dũng, PGS TS, TPHCM.
6.                Huỳnh Quốc Huy, Phóng viên tự do. Bút danh: Nam Việt, Saigon.
7.                Kha Lương Ngãi, nhà báo TP HCM, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng.
8.                Lại Thị Ánh Hồng - Nghệ Sĩ – Sài Gòn.
9.                Lê Minh, Xuân Lộc,  Đồng Nai.
10.           Lư Văn Bảy. Cựu TNLT.
11.           Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh) - Nhà Báo Tự Do - Sài Gòn. 
12.           Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn- nhà báo, Sài Gòn- Việt Nam.
13.           Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Tin lành, Sài Gòn.
14.           Nguyễn Nữ Phương Dung, nhà hoạt động, Sài Gòn.
15.           Nguyễn Thúy Hạnh, nhà hoạt động  nhân quyền,  Hà Nội.
16.           Nguyễn Trang Nhung, nhà hoạt động nhân quyền,  Hà Nội.
17.           Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo Đôc lập, Hà Nội.
18.           Nhà Thơ Hoàng Hưng, nhà thơ, cựu tù nhân lương tâm, Sài Gòn
19.           Phan Đắc Lữ, 393 QL13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Sài Gòn.
20.           Phan Hải Yến, Sài Gòn.
21.           Tống văn Công, nhà báo
22.           Trần Đức Thạch, nhà thơ, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An.
23.           Trần Minh Quốc, Nhà giáo nghỉ hưu.
24.           Trương  Long  Điền, Công chức hưu trí, Long Xuyên, An Giang.
25.           Uông Đình Đức, 168/37 Nguyễn Cư Trinh Q1t/tphcm.
26.           Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang.
27.           Vũ Thế khôi, Nhà giáo ưu tú


Statement on International Human Rights Day 2016


December 10, 2016 marks the 68th anniversary of when the Universal Declaration of Human RIghts was adopted. This document has become the common standard of rights for all people that must be respected by every nation. Although a member of the United Nations Human Rights Council, the Vietnamese government not only disrespects the human rights as described in the Universal Declaration of Human RIghts, but it has also increased its oppression on the people, making the situation more dire than ever before.

- The number of arbitrary arrest and detention continue to increase. Some specific cases involve human rights lawyer Nguyen Van Dai and Le Thi Thu Ha, land rights activist Can Thi Theu, blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh, Dr. Ho Hai, Luu Van Vinh, Nguyen Van Duc Do and Hoang Van Giang.

- Treatment of prisoners of conscience has become more brutal and inhumane as in the cases of Ho Duc Hoa, Tran Thi Thuy, Dang Xuan Dieu, Tran Huynh Duy Thuc, Dinh Nguyen Kha, Nguyen Hoang Quoc Hung.

- Arbitrarily use house arrest to limit freedom of movement and prevent former prisoners of conscience from returning to a normal way of life has caused unreasonable difficulties for activists.

- Religious oppression continues to intensify. Recent incidences include the destruction of Lien Tri Pagoda and Thien An monastery, the dismantling of Tuy An Cao Dai Temple in Phu Yen Province, the restriction of faith-based group activities , and the barrier of movement for many monks and worshippers that belong to the Cao Dai, Hoa Hao, Protestant, Catholic and Buddhist faiths.

- Intimidation and harassment of human rights defenders through actions like destroying their property and obstructing their ability to organize activities. For activists still in school, the Vietnamese government creates pressure that prevent them from studying and taking exams. Cases of this form of oppression include Pastor Nguyen Trung Ton, Rev. Phan Van Loi, Tran Duc Thach, Nguyen Van Trang and Truong Minh Tam.

- Disciplinary action on journalists who have reported the truth or expressed their opinions as in the cases of journalists Phung Hieu, Mai Phan Loi and Quang The.

On this 68th anniversary of the Universal Declaration of Human RIghts, we call on the international community to firmly denounce the Vietnamese government’s on going repression of human rights.  

We urgently call on the United Nations Human Rights Council, all international human rights organisations and democratic governments to intervene and pressure the Vietnamese authorities to:

· Unconditionally release all prisoners of conscience

· Remove sentences that force former prisoners of conscience to still be under house arrest after being released from prison.

· Return property and the religious right to practice for all faith-based groups.

· Immediately stop all acts of intimidation and harassment towards human rights activists.

· Respect and protect all fundamental rights including freedom of press, freedom of expression, and immediately cease physical attacks, arbitrary arrests and threats against journalists and citizens using their right to express their opinion as protected by law.

The Vietnamese people must have the right to live in their own country with all their human rights protected as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.

December 10, 2016


Jointly signed1. Civil Society Forum- represented by Nguyen Quang A.

2. Viet Tan- represented by Duy Hoang.

3. Vietnam-US Lutheran Alliance Church- represented by Pastor Nguyen Hoang Hoa

4. Hoa Hao Purist Buddhist Church- represented by Le Quang Hien and Le Van Soc.

5. Vietnamese Political & Religious Prisoners Friendship Association- represented by Nguyen Bac Truyen.

6. Brotherhood for Democracy- represented by Nguyen Trung Ton.

7. Association to Protect Freedom of Religion- represented by Ha Thi Van.

8. Association of Bau Bi Tuong Than- represented by Nguyen Le Hung.

9. Association of Former Catholic Prisoners of Conscience- represented by Nguyen Van Oai.

10. Former Vietnamese Prisoners of Conscience- represented by Dr. Nguyen Dan Que and Rev. Nguyen Van Loi.

11. Association of Mutual Compassion- represented by Rev. Pham Ngoc Thach.

12. Association to Support Victims of Torture- represented by Dr. Dinh Duc Long.

13. Cao Dai Church, Human Livelihood Sect- represented by Mr. Hua Phi, Mr.Nguyen Kim Lan, Mrs. Nguyen Bach Phung

14. Bloc 8406- represented by Do Nam Hai and Nguyen Xuan Nghia.

15. Vietnamese Bloggers’ Network- represented by Pham Thanh Nghien.

16. Nguyen Kim Dien Priests group- represented by Rev. Nguyen Huu Giai and Rev. Nguyen Van Ly.

17. Vietnamese Labour- represented by Do Thi Minh Hanh.

18. Oppressed Petitioners’ Solidarity Movement- represented by Tran Ngoc Anh.

19. Saigon Newspaper- represented by Rev. Le Ngoc Thanh.

20. Youth of Compassion- represented by Thai Van Dung.

21. For the Future of Vietnam- represented by Tran Minh Nhat.Individual signatories: 


1. Bui Hien- poet, Canada.

2. Bui Tuan Duong- Quang Khe- Dak Glong-Dak Nong.

3. Chu Anh Tuan- Vung Tau.

4. Duong Sanh- former teacher, Van Ninh, Khanh Hoa.

5. Hoang Dung- Associate Professor PhD., Saigon.

6. Huynh Quoc Huy- independent reporter (reporter name Nam Viet), Saigon.

7. Kha Luong Ngai- journalist and member of Friends of Le Hieu Dang Assoc., Saigon.

8. Lai Thi Anh Hong- artist, Saigon.

9. Le Minh- Xuan Loc, Dong Nai.

10. Lu Van Bay- former prisoner of conscience.

11. Ngo Kim Hoa (Suong Quynh)- independent journalist, Saigon.

12. Ngo Thi Kim Cuc- writer and journalist, Saigon.

13. Nguyen Manh Hung- Protestant Pastor, Saigon.

14. Nguyen Nu Phuong Dung- activist, Saigon.

15. Nguyen Thuy Hanh- human rights activist, Hanoi.

16. Nguyen Trang Nhung- human rights activist, Hanoi.

17. Nguyen Tuong Thuy- independent journalist, Hanoi.

18. Hoang Hung- poet and former prisoner of conscience, Saigon.

19. Phan Dac Lu- Thu Duc, Saigon.

20. Phan Hai Yen- Saigon.

21. Tong Van Cong- journalist.

22. Tran Duc Thach- poet and former prisoner of conscience, Nghe An.

23. Tran Minh Quoc- retired teacher.

24. Truong Long Dien- retired civil servant, Long Xuyen, An Giang.

25. Uong Dinh Duc- Saigon.

26. Vo Van Tao- journalist, Nha Trang.

27. Vu The Khoi- honourable teacher.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét