Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

KHÔNG QUÊN NGÀY17 THÁNG 2 NĂM 1979 !HOÀNG THỊ NHƯ HOA

Hàng năm kỷ niệm ngày này,
Mười bảy tháng hai lòng đầy buồn thương !
Các anh nằm lại Biên cương
Bảo vệ Tổ Quốc, chống phường Bắc kinh
Chúng tràn sang giết dân mình
Cướp phá, tàn sát cảnh tình thảm thương...
Trẻ em, phụ nữ, dân thường
Đập chết ném giếng... Đủ đường dã man.
Căm quân bành trướng làm càn
Âm mưu nham hiểm phá tan nước mình
Ngót triệu người đã hy sinh !...
Sáu tỉnh phía Bắc chiến chinh qua rồi.
Nhìn lại quá khứ than ơi !
Đau lòng, uất hận hỏi Trời thấu chăng?
Dân Việt Nam Quyết thề rằng,
Không đội Trời chung với thằng Hán - Nô.
Chung tay xây lại cơ đồ
Diệt trừ “Thái Thú”...”Côn đồ” hại dân
Mai ngày Đất nước CANH TÂN
VIỆT NAM MÃI MÃI CỦA DÂN VIỆT MÌNH !!!

-----
Bắc Giang, ngày 10/2/2017.
( Hoàng Thị Như Hoa, cựu chiến binh )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét