Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Lần đầu tiên Công An 'nghĩ về cuộc đổi mới'
Gia lúc Ban Kinh tế Trung ương và Hi đng Lý lun Trung ương bàn v vic “hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa và phát trin kinh tế tư nhân” đnh hướng đến năm 2025, thì ngày 19/2, báo Công An Nhân dân (CAND) có bài viết ca Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai ca c Tng Bí thư Lê Dun vi ta đ “nghĩ v cuc đi mi ln th hai” được coi là mt bước thay đi v “quan đim ci cách và dân ch”, ln đu tiên xut hin trên cơ quan ngôn lun ca ngành công an.

Theo nhà báo đc lp và blogger ni tiếng Nguyn An Dân, báo Công An Nhân dân trước nay luôn có nhiu bài viết phê bình, ch trích các quan đim ci cách và dân ch t trong Đng ra đến nhân dân, “thế mà hôm nay cũng đã đăng 1 bài viết thúc đy ‘đi mi 2’.” Nhà báo Nguyn An Dân nói vi VOA rng bài báo ca ông Lê Kiên Thành cho thy “lc lượng công an đang kêu gi đi mi.
“Bài báo này đưa ra trong tình hình hin nay thì, th nht, nó ch rõ lc lượng nào là lc lượng kêu gi đi mi, trong đó là có lc lượng công an. Vì t báo Công an Nhân dân là cơ quan ngôn lun ca ngành công an. Th hai, đi vi xã hi, thì nó cho thy xu hướng đ kháng li nh hưởng ca Trung Quc đi vi Vit Nam, đó là xu hướng cn phi được thúc đy trong Đng.”
Cũng theo ông Dân, đng đu ngành công an hin nay là tướng Tô Lâm, đng đu lc lượng vũ trang hin nay là ch tch nước Trn Đi Quang, là 2 người có xu hướng "thân M" bên cnh mt s y viên B Chính tr khác, thế nên vic ngành công an “bt đu chuyn hóa là điu tôi không ngc nhiên.” Ông Dân lý gii vì sao có xu hướng này:

“Vì rõ ràng rng ông Lê Kiên Thành là con ca ông Lê Dun. Bn thân ông Lê Dun ch vì chng li mt s sách lược bành trướng ca Trung Quc nên sau khi ông Lê Dun mt thì nhng người con ca ông ta không được lên cao trong hàng ngũ ca Đng. Thành ra khi ông Lê Kiên Thành được ct lên li tiếng nói thì chúng ta phi hiu rng đây là tiếng nói đi din cho mt xu hướng trong Đng, ch không phi cho cá nhân ông Lê Kiên Thành.
Trên trang Facebook, nhà báo đc lp Nguyn An Dân viết: “Vic báo CAND đăng bài này ca ông cũng không có gì l, vì mt người em ca ông là thiếu tướng Lê Kiên Trung cũng đang là Tng cc phó Tng cc an ninh II”, còn gi là tng cc an ninh bo v Đng.
Trong bài “Sau 30 năm, nghĩ v cuc đi mi ln hai”, ông Lê Kiên Thành cho rng cuc đi mi ln 1 năm 1986 không phi là đi mi, “nhng vic chúng ta làm không phi là đi mi…mà ch là t cho phép mình làm nhng điu mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm, vì lý do gì đó, mình đã t cm đoán mình.
Ông Thành cũng nhìn nhn rng “ch nghĩa tư hu hàng ngày hàng gi đ ra Ch nghĩa Tư bn” (CNTB) và “hiu theo cách đó, thì tha nhn kinh tế th trường và cho phép nó tn ti cũng có nghĩa là chúng ta cho phép s tư hu, nghĩa là cho phép CNTB hàng ngày hàng gi ny sinh trong lòng đt nước XHCN này.
Nhn đnh v vai trò ca doanh nghip nhà nước (DNNN), ông Thành viết: “qua năm tháng, thay vì biến thành tr ct, thì chính nhng DNNN này li đã và đang tr thành khi ung nht đáng s nht cu nn kinh tế, nơi mà tht thoát, lãng phí, s tha hóa và tham ô đu là ln nht…DNNN li là gánh nng khng khiếp ca nn kinh tế và làm nn kinh tế th trường ca chúng ta b méo mó, biến dng vì tư duy kinh tế đc quyn, không lành mnh.
V con đường tiến lên xã hi ch nghĩa, ông Thành tha nhn mt s tht mà ít đng viên nào dám nói công khai trước đây: “trong khi nhiu nước CNTB đang t hoàn thin mình và thay đi được nhng gì vn thuc v bn cht xu xí nht ca h, thì đt nước chúng ta gi li đang gi trong lòng mình nhng gì xu xí nht ca CNTB trước đây, cng hưởng vi nhng tiêu cc do đnh hướng XHCN chưa rõ ràng đưa li.
Ông Thành đánh giá rng chính nhóm li ích là rào cn ca cuc đi mi ln 2: “Nhưng đến hôm nay, chính mt b phn trong lc lượng này có l s không sn sàng cho đi mi na, vì vi nhng cơ chế đang tn ti này, nh s bt cp ca h mà h đã có trong tay rt nhiu li ích. Và tôi e rng h chính là nhng người s ngăn cn đi mi, vì đi mi s khiến cho nhóm li ích ca h b thit thòi. Đi mi s khiến nhng li ích mà h có được nh nhng k h ca xã hi s vì thế mà mt đi.
“Đi mi ln này, chúng ta s phi đng v mt phía chng li 1/3 chúng ta, mà 1/3 này là nhng người va có tin va có quyn, nhng người đang được hưởng li t cơ chế qun lý hin gi. Vì l đó, lc lượng hưởng ng tích cc cuc đi mi ln 2, tôi tin là s ít hơn 30 năm trước, s khó khăn hơn 30 năm trước, nhưng bng cách này hay cách khác, h s được ng h.
Theo cách lý gii ca nhà báo Nguyn An Dân, con s 1/3 mà ông Thành đ cp là mt b phn bo th trong đng, chiếm t l chng 1/3 tng s đng viên. Ông An Dân nói nhóm bo th chiếm gi li ích chính tr và kinh tế, đã và đang chng li nhóm đi mi 2, mt nhóm có lc lượng kém hơn nhóm bo th v c thế và quyn.
Rõ ràng bài viết ca ông Thành mang mt thông đip đi mi: “đây là thi đim mà chúng ta phi nghiêm túc nghĩ v cuc đi mi ln th 2 - và cuc đi mi này - ging như 30 năm trước cũng s phi là mnh lnh!..Tôi mơ ước rng, tôi s được chng kiến cuc đi mi ln th hai ca đt nước trước khi quá mun, vi c cá nhân tôi và vi c dân tc này.
Ngoài ra ông Thành còn đ cp vn đ “không dân ch” trong bu c và chm thông qua lut biu tình. Nhà báo An Dân đánh giá vn đ này như sau:
“ Nhưng mà ln này mt t báo ca ngành công an mà đưa ni dung này vô thì chúng ta có th hiu rng là rt nhiu kh năng là 3 năm sau, chính ngành công an h s thúc đy lut biu tình. Lut biu tình này ra đi s có li cho phe chuyn hóa trong Đng, cũng như nó có li cho xu hướng dân ch trong xã hi.
Nhà báo An Dân cho VOA biết kh năng thành công ca cuc chuyn hóa trong Đng ln này theo quan đim ca ông như sau:
“Bn thân ông Lê Kiên Thành là mt đng viên, em trai ca ông là thiếu tướng Lê Kiên Trung, đang là phó tng cc trưởng cc 2. Tôi không nghĩ t CADN dám đăng bài này nếu không có s bt đèn xanh t phía ông Trn Đi Quang hoc ông Tô Lâm. Chúng ta thy rõ là bây gi xu hướng din biến và chuyn hóa là xu hướng din ra theo quy lut. Đng vn lo lng vn đ đó, nhưng Đng phi chp nhn. Như ông Thành nói: hin gi có 1/3 chng đi mi, nó ít, nhưng nó thượng tng. Ông Thành nói dù có tr giá, dù có hy sinh thì cũng phi đưa cuc đi mi này thành công.
Nhà báo An Dân nhn đnh trên Facebook rng khi bài báo “Sau 30 năm, nghĩ v cuc đi mi ln 2” xut hin trên báo CAND chính là lúc “trn chiến trong Đng đã bt đu.

Lời bình :
·                                                                  - Xao Bin 22/02/2017 02:07:
Vi tình hình dân chúng không còn tin tưởng vào Đng CSVN qua bao năm cai tr đt nước. Đng CSVN tung ra chiêu "đi mi" nhm ly lòng dân, cũng như ru ngũ cơn thnh n ca dân... Nhưng!, đi mi là đi cách làm sao?! Ch đi mi là thay đi Đng ch, không thay đi chế đ đc Đng...thì điu ny người dân VN đã thy quá nhiu...! Có mt điu mà người dân VN ai cũng biết; Nếu thay đi chính tr thì liu các quan, đng CSVN còn ch nào da đ sng?! Mà đi mi làm gì, khi Đng CSVN còn được Trung Quc hu thun?! Khi mà giai cp cai tr có cuc sng phây phây, không phi làm lng vt v, ch cn có th đ là hưởng được giàu sang, phú quí, li lc đy tràn...c đi hưởng không hết! Đng, Nhà Nước VN đang la dân đy!, Vì đi sng ca người dân ngày càng khc kh, ngân sách thì cn kit, sưu thuế càng lúc càng gia tăng, phát trin đt nước không đ đ nuôi gung máy chính quyn...Trong khi gii cán b thì nhà cao, ca rng, mt bước lên xe hơi, ăn din sang trng...còn người dân thì qun phèn, áo phá lu, lao đng ct lc, vt v không đ ăn, cuc sng thiếu thn khiến xã hi đo ln trt t, k cương sinh ra trm cướp, la đo...! Đng CSVN cm thy h thn khi H vn tham quyn, c v mà chng làm gì ra trò đ ci thin cuc sng cho người dân... Lâu lâu là H tung qu mù đ che du b mt trơ trn không thiếu phn đê tin ca H. H mun chng minh rng là người có tri thc, ch không phi vô tri, không phi vô lương, trm đo...!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét