Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Thống kê tội ác của Trung Quốc đối với Việt NamThống kê tội ác của Trung Quốc đối với Việt Nam
Ngày
Địa điểm
Thiệt hại
Ghi chú
43 sau CN
đến 18581000 năm Bắc thuộc và nhiều cuộc xâm lược của giặc Tàu
TK 19


Giặc Cờ đen
1945-46


Tưởng Giới Thạch
   1956
Hoàng Sa
TQ chiếm 3 đảo của VN
TQ chiếm 3 đảo của VN
19/ 1/1974
Hoàng Sa
74 chết, 25 bị thương,bắt sống 48 ( 1 là cố vấn Mỹ )
TQ chiếm 3 đảo còn lại ở Hoàng Sa của VN
17/2/79
6 tỉnh biên giới phía bắc


20.000 bộ đội chết; 30 000 bị thương; bị bắt 1 600;
100.000 dân thường chết.
( TQ: chết 26 000;34 000 bị thương; phá 500 xe bọc thép; tốn 1,3 tỷ usd )
VN : 11 sư và 9 trung đoàn độc lập tham chiến.= 100 000 quân.
TQ : 25 sư; = 250 000 quân
 4/1984
đến
14/7/84
Vị Xuyên        ( Lão Sơn, điểm cao 164 )
1980 : pháo kích Cao Bằng
1981 : tấn công LS,HG
1984: Vị Xuyên : Bộ đội chết            3 900 ( TQ đốt 3 700 ) mất nhiều cao điểm 12/7/84

14/3/1988
Đảo Gạc Ma    ( Tr. Sa )
Chìm tàu HQ 604. 64 chiến sỹ hy sinh
2009 mới trục vớt được con tàu.TQ chiếm 3 bài đá ngầm tại Tr.Sa
7/2009
Hoàng Sa
đắm 1 tàu, chết 7 chiến sỹ VN

Ghi chú : TQ hậu thuẫn Polpot, cuộc chiến làm VN chết 2,5 vạn; bị thương 25 vạn (12/1978–>1988)
Trước đây,nhà nước không cho ai biết về thiệt hại năm 1984, năm 1988. Nhưng giờ đây thì đã rõ cả. Phải chăng vì những con số này mà ta đã khiếp sợ và hèn ? Nếu nghĩ về lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia thì hẳn không có chuyện bắt giam các nhà báo, cấc Blogger gần đây.
Vì sao Tổng biên tập báo Nhân dân điện tử, ông bộ trưởng bộ Công thương lại chẳng có tội tình gì khi các ông đã tuyên truyền không công cho lũ Tư bản Đỏ Bành trướng Bắc Kinh?
Riêng tôi thì vẫn giữ văn bản ” Sự thật vấn đề biên giới Việt-Trung “NXB Sự thật  in năm 1979. Đây có phải là lời Đảng và Nhà nước ta vu không TQ mà giờ đây đã ăn năn sám hối chăng?…! Nhưng dù sao thì từ năm 2002 đến nay TQ đã giam cầm, đánh đập hơn 1 ngàn ngư dân Miền Trung VN ngay trên vùng biển quê hương của mình…..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét