Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

NẾU NGÀY ẤY…
CAU BAY
 
“Nếu ngày y, bến Nhà Rng đóng ca
Ngườ
i lang thang quay tr li Ngh An
Làm giáo làng hay m
t chân thơ li
Thì ngày nay dân đã thoát l
m than.
Nế
u ngày y, sông Sàigòn ni sóng
Ngườ
i đang leo bng rt m xung sông
B
y su đói đã reo mng rước bác
Thì ngày sau xươ
ng đâu trng cánh đng.
Nế
u ngày y, trên boong tàu đêm ti
“Ngườ
i lao công đang quét dn hành lang
Cơ
n sóng d tin đưa v đáy bin
Thì ngày nay quê m
đã bình an.
Nế
u ngày y, Paris tri tr lnh
C
cgch hng không đ m qua đêm
Bác chế
t cóng trên mình cô đm nái
Thì ngày nay t
quc đã êm đm.
Nế
u ngày y, tên toàn quyn rng lượng
Cho ngườ
i vào trường thuc đa khi thi
M
u quc đã có thêm Hoàng Cao Khi
Mà An Nam cũng thoát c
nh “bác đi”.
Nếu nếu nếu, thêm mt ngàn ln nếu
Bác ch
ng đi. Đi chng có ngày v
V
, thượng mã phong b hang Pc Phó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét